Vi vurderer værdier

Vi registrerer, vurderer og dokumenterer værdier hos virksomheder ved
sale & leaseback · generationsskifte · fusion · virksomhedssalg · afvikling · konkurs eller lignende

Værdiansættelse

Hos Bach Andreasen tilbyder vi alle relevante ydelser inden for værdiansættelse.

Vi registrerer, vurderer og dokumenterer virksomhedens aktiver og udarbejder en samlet rapport i løbet af ganske kort tid,
så sagsforløbet kan komme til en hurtig afklaring.

Banker

Advokater

Revisorer

Værdiansættelse - Bach Andreasen

Et tillidsfuldt samarbejde

Bach Andreasen løser et stort antal vurderingsopgaver hvert år – i vidt forskellige brancher – og har derfor stor erfaring med at udarbejde grundige og gennemarbejdede vurderingsrapporter, der bidrager til det videre sagsforløb.

Vi gør det komplicerede enkelt og leverer en samlet vurderingsrapport på relativt kort tid med alle relevante vurderingsoplysninger – og til en fornuftig pris.

Vi lægger vægt på et tæt og tillidsfuldt samarbejde, der bidrager effektivt til det videre sagsforløb og skaber reel værdi hos vores kunder.

Vi glæder os til at tage ansvaret for din næste vurderingsopgave.

Værdiansættelse af transportmidler

Vi tilbyder desuden

Udover selve ”papirarbejdet” påtager vi os gerne at pakke, transportere og opbevare forskellige nøgledokumenter og effekter for kurator – ligesom vi også kan rengøre de fysiske lokaler, klargøre aktiver til salg, fremvise erhvervslokaler for potentielle købere og på anden vis yde praktisk bistand i sagen.

Værdiansæt konkurs

Et tæt samarbejde

Et tæt samarbejde med os er nøglen til at opgaven bliver løst tilfredsstillende.
Vi har opbygget et tillidsfuldt forhold til vores kunder – og takket være vores størrelse kan vi yde en personlig og fagligt kompetent service i hele sagsforløbet.

Tag os med på råd og hør mere om, hvordan du får løst en konkret vurderingsopgave.